Informace pro dlužníky společnosti IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717 (původní věřitel Creamfinance Czech, s.r.o. nebo také creditON.cz, s.r.o.):

Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12. 5. 2017 s původním věřitelem společností Creamfinance Czech, s.r.o. (původně creditON.cz, s.r.o.), IČ: 24849707, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180184, jako postupitelem, se společnost IFIS investiční fond, a.s. stala novým věřitelem pohledávek vzniklých ze smluv o zápůjčce, které uzavřel Creamfinance Czech, s.r.o. jako věřitel se svými klienty jako dlužníky.

V případě, kdy jste obdrželi oznámení o postoupení pohledávky, výzvu k úhradě dluhu, předžalobní upomínku nebo jinou obdobnou koresponcenci v této věci, se svými dotazy, připomínkami či jinými žádostmi (o posečkání s úhradou dluhu, splátkový kalendář atp.) se prosím obracejte telefonicky na linku pro dlužníky tel. +420 226 281 001 nebo prostřednictvím e-mailu na adresu:

pohledavky@akbren.cz

Děkuji za pochopení.

 

 

Mgr. Josef Břeň

advokát ev. č. 16792

IČ: 04769686

28. října 205/45

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel: +420 605 249 637

e-mail: pohledavky@akbren.cz